Twitter Linked In

Diensten

Vandaag de dag is de structurele en strategische inzet van communicatie van wezenlijk belang om organisatiedoelen te kunnen realiseren. Dit is van belang omdat externe stakeholders steeds meer middelen hebben om organisaties te beïnvloeden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan lobby, Social Media en het eigen netwerk. Maar ook eigen medewerkers kunnen een organisatie maken of breken. Kortom, profit en non-profit organisaties hebben hun reputatie en de te varen koers niet langer in de hand.

Het is een signaal – ‘een waarschuwing’ - dat communicatie op diverse facetten in top conditie moet zijn!

SH Communicatie levert zodoende de volgende communicatiediensten:

Nieuwsgierig?
Bent u nieuwsgierig wat wij voor u kunnen betekenen?
Maak dan een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek..

Strategisch communicatieadvies

De vraag naar communicatie op strategisch niveau neemt toe. De samenleving wordt horizontaler: ‘binnen’ en ‘buiten’ lopen steeds meer in elkaar over. Reputaties worden steeds kwetsbaarder en daarmee moeten politici en bestuurders steeds vaker publiekelijk verantwoording afleggen om het vertrouwen te herstellen. Zodoende zien steeds meer organisaties het belang van strategische communicatie als middel om hun organisatiedoelen te bereiken.

Wij zorgen ervoor dat wezenlijke strategische vraagstukken op het hoogste niveau van de organisatie worden besproken. Hierbij wordt eveneens de lange termijnvisie doorvertaalt naar de gehele organisatie. Kortom, strategische communicatie is in de kern: overzicht- strakke regie- omgevingsmanagement- ruggengraat.

Stakeholdermanagement

Stakeholdermanagement is hét proces van het managen van verwachtingen van iedereen, dé stakeholders, die op één of andere manier betrokken is bij een project of bedrijfsactiviteit. Zo is het erg belangrijk om na te gaan wat de belangen zijn van de stakeholders en hoe deze zich verhouden ten opzichte van de belangen van de organisatie.

SH Communicatie helpt u als het gaat om het ‘investeren in relaties’: dé basis van stakeholdermanagement. Middels goed relatiebeheer heeft de organisatie de mogelijkheid om efficiënt en effectief te reageren op eventuele veranderingen. Daarnaast geeft het duidelijk inzicht in wat zich afspeelt bij de stakeholders en is er sprake van een optimale samenwerking.

Issue- en crisismanagement

In toenemende mate zijn organisaties afhankelijk van de publieke opinie en is het dan ook van groot belang om in te spelen op actuele en te verwachten ontwikkelingen in de maatschappij.

SH Communicatie ondersteunt u met het inzichtelijk maken van ontwikkelingen die voor u relevant zijn. Resultaat is het opzetten en/of uitbreiden van beleid op het gebied van issuemanagement. Een sturingsinstrument voor positionering en publiciteit waarmee u concrete aanknopingspunten krijgt aangereikt op welke wijze u kunt inspelen op ontwikkelingen. Hiermee is uw organisatie tevens goed voorbereid op een eventuele crisis.

Reputatiemanagement

Sneller dan ooit worden berichten verspreid en reputaties te grabbel gegooid. Nooit eerder waren er zoveel meningen en commentaren. Vaak met weinig fundament of nuance en binnen enkele minuten op honderden internetsites voor iedereen toegankelijk. Sommige organisaties zijn dusdanig kwetsbaar dat gedegen reputatiemanagement ze voor het ergste moet behoeden.

In het kader van reputatiemanagement stellen wij factoren vast die invloed hebben op het imago van een organisatie. Hierbij zetten wij een bril op zodat wij kunnen kijken door de ogen van personen waarvan de organisatie sterk afhankelijk is. Tegelijkertijd wordt hierbij de relatie gelegd met de strategie en de visie op externe ontwikkelingen.

Woordvoering & mediastrategie

Een zorgvuldige beeldvorming in de pers is van vitaal belang voor overheden, bedrijven en instellingen. Veelvuldig wordt dat duidelijk als men vanwege een incident of crisis negatief in het nieuws komt. SH Communicatie begeleidt organisaties op diverse vlakken bij hun perscontacten. Om woordvoering effectief te laten zijn, is het van belang om na te denken over de mediastrategie. Iedere situatie is immers anders en vraagt om een specifieke benadering.

SH Communicatie adviseert u hoe om te gaan met de pers en verzorgt tevens voor u de woordvoering en contacten met de pers. Denk hierbij aan het schrijven van persberichten en het verzorgen van de eerstelijns woordvoering. Absoluut plusplunt: u kunt ons 24 uur per dag bereiken via de permanente ‘pers-helpdesk’ : 06- 52 41 24 64

Social Media strategie & advies

De wereld om u heen verandert. Uw (potentiële) klanten veranderen. Digitale communicatie heeft hierin een belangrijk aandeel. Op allerhande fora, blogs en social networks delen mensen informatie, ideeën en meningen met elkaar. Ieder dag wordt de kans groter dat berichten op het web ‘gepost’ worden waarin u een mogelijk onderwerp van gesprek bent.

Voor u als organisatie biedt dit enorme mogelijkheden. Waar sceptici denken in risico’s, denken wij in uitdagingen en kansen. Door de juiste strategie kunt u Social Media optimaal benutten. Wij laten u graag zien hoe u op succesvolle wijze in contact kan komen met uw (potentiële) klanten, hoe u online conversaties in beeld kan brengen en wat Social Media voor u als organisatie kan betekenen.

Tekst & eindredactie

Tegenwoordig worden we regelmatig verrast door nieuwe communicatiemiddelen. Onze blik op bestaande media verandert en we worden steeds meer visueel ingesteld met als gevolg dat we steeds minder lezen. Teksten moeten scherp en ‘to the point’ geformuleerd zijn. SH Communicatie schrijft dergelijke teksten voor diverse doelgroepen en voor een breed scala van communicatiemiddelen.

SH Communicatie levert diverse tekstproducties. Zo verzorgen we interviews voor nieuwsbrieven en personeelsbladen. We schrijven teksten voor persberichten, folders, (digitale) nieuwsbrieven, internet en intranet. Ook organisaties die vaak zelf de teksten schrijven, komen veelvuldig bij ons voor de eindredactie.